Gudmundur Ebenezer

Gudmundur Ebenezer er den stolte grunnlegger av minibedriften Lifekeys. Ved hjelp av denne bedriften har det blitt lettere å gå til psykolog hjemmefra. Ebenezer har årelang erfaring som psykolog, og har observert at mange trengende har blitt nedprioritert til fordel for andre. Tilbud har altså ikke alltid klart å møte etterspørselen av psykologtjenester, og nå som Ebenezer og teamet hans kan konsulteres over nettet, kan flere få hjelp. I tillegg er det mer lettvint og tidsbesparende for klienter å snakke med en psykolog over nettet, ettersom de dermed slipper å dra til et fysisk sted. Lifekeys har som mål å normalisere det å søke hjelp, og det trengs ikke noen henvendelse fra lege for å kunne snakke med en av bedriftens psykologer. Ebenezer sier selv at særlig unge mennesker og studenter når ut til dem, og Lifekeys tilbyr derfor en prøvetime på 25 minutter for studenter. Ofte er det ting som eksamensangst, sosialt press eller usikkerheter rundt valg av studieretning som tas opp, og ingen problemer er for små for gjengen i Lifekeys, som vil at trengende ikke skal måtte sitte i kø.

Mental helse er fortsatt tabu

I en nokså digitalisert verden hvor stadig flere gjøremål foretas i cyberspace, er det lett å se for seg at dette er fremtidens måte å gå til psykolog på. Folk benytter seg jo tross alt allerede av legetimer over nettet. Spørsmålet er om folk faktisk vil få lavere terskel for å oppsøke psykologhjelp når tilgangen blir lettere, men det er uansett utvilsomt positivt at tilgangen blir enklere. Ebenezer sier selv at mer enn halvparten av oss vil slite med mental helse en eller annen gang i løpet av livet. Han understreker dog at alvorlige problemer bør håndteres med en psykolog fysisk til stede, som for eksempel ved psykoser, selvmordstanker eller traumer som henger igjen etter overgrep. Selv om det er mange som sliter er mental helse fortsatt et tabubelagt tema, og det finnes fortsatt en tendens til å tro at folk enten er mentalt syke eller ei. Slik er det jo opplagt ikke, og det trengs kanskje mer bevissthet rundt selve temaet. Ebenezer er på sin side opptatt av å gi hjelp tidligst mulig, slik at eventuelle mentale plager ikke eskalerer.

  • Bevissthet rundt mental helse
  • Enklere tilgang

Lifekeys gir andre bedrifter muligheten til å ta bedre vare på sine ansattes mentale helse, hvilket kan gi en arbeidsplass mange fordeler. Dersom ansatte får denne typen oppfølging, kan det være med på minske sykefravær og gi økt motivasjon på jobben. På en arbeidsplass er det mange forhold som påvirker den kollektive stemningen. Når bedrifter samarbeider med Lifekeys får alle ansatte tilgang til psykolog når det måtte ønskes, og konsultasjoner kan foregå over video på nett eller telefon.

Det hele er anonymt, og det finnes muligheter for å være med på temabaserte kurs. Har du en bedrift som ønsker å sette psykisk helse i fokus, er det mulig å ta kontakt med gjengen hos Lifekeys. Bedriftsmarkedet blir stadig mer oppmerksom på tjenestene de tilbyr, og det til tross for at selskapet ikke har noen partner i det offentlige. For øvrig er det å tilby psykologtjenester på nett ikke helt nytt, men i Norge har det ikke pågått lenge. Ebenezer mener samfunnet kunne spart store penger på å tilby alle innbyggere i landet fire gratis samtaler med psykolog i året.

  • Tilbud for bedrifter
  • Bedre stemning på arbeidsplassen