Hvem er Optimarin AS?

Optimarin AS er et moderne teknologiselskap med hovedkontor i Sandnes, som tilbyr høyteknologiske løsninger for rensing av ballastvann for både norske og utenlandske skip. Firmaet leverer, installerer og vedlikeholder pålitelige og effektive systemer til skipsbransjen, og bidrar på denne måten til en mer miljøvennlig trafikk på havet. Kundens behov er alltid i fokus, men utgangspunktet for teknologien er miljøhensyn og bærekraft. Optimarins langsiktige visjon er å utvikle det mest miljøvennlige systemet for ballastvann-rensing i verden, og for å nå dette målet jobber de blant annet etter internasjonalt sertifiserte ISO-standarder.

Historie

Selskapet ble grunnlagt i Stavanger i 1994, og var et av de første selskapene i verden som utviklet et system for å rense ballastvann. I år 2000 var de først ute med å lansere et slikt rensesystem om bord i skipet Regal Princess. Etter mange år med testing og utvikling tok Optimarin patent på sine teknologiske løsninger, og de setter høye krav til seg selv og til teknologien som benyttes. I 2016 ble Optimarin faktisk det første firmaet som fikk godkjenning fra the US Coast Guard til å rense ballastvann, på tross av de strenge kvalitetskravene dette innebærer.

Teknologi og produkter

Optimarin har valgt teknologiske løsninger som ikke tar i bruk kjemikalier, og som ikke legger igjen rester og avfall som er skadelig for havet eller miljøet. Internasjonal skipstrafikk er avgjørende for å opprettholde handelen mellom land i ulike verdensdeler, men trafikken har noen uønskede konsekvenser. Ballastvann følger med et skip fra en havn til den neste, og disse utslippene kan føre med seg skadelige dyr, planter og mikroorganismer som kan skade økosystemer hvor de ikke hører hjemme. Systemene til Optimarin er basert på UV-stråling og filtrering, noe som gjør at ballastvannet er rent når det slippes ut.

Miljøteknologiordningen

I løpet av de siste årene har Optimarin fått støtte fra blant andre Miljøteknologiordningen for å kunne ferdigstille teknologien slik at den kan brukes på det amerikanske markedet, hvor de store økonomiske gevinstene ligger. Å utvikle ny og moderne miljøteknologi er ofte svært krevende, men denne ordningen gjør at den økonomiske risikoen for å teste ut nye produkter ikke blir like belastende. Alle norske selskaper kan søke om støtte gjennom Miljøteknologiordningen, så lenge prosjektene er egnet til å gi økt verdiskapning i Norge samtidig som det har potensiale i internasjonale markeder.

Støtte fra Innovasjon Norge

Optimarin har også tidligere mottatt støtte fra Innovasjon Norge, blant annet i form av såkalte IFU-midler. Dette er støtte som gis til industrielle forsknings- og utviklingsprosjekter som ansees for å ha internasjonalt potensiale. Optimarins innovative teknologiske løsninger gir kundene et komplett system for rensing av ballastvann, og tar i bruk UV-stråling, filtrering, samt høyteknologisk mekanikk og kontrollsystemer. Teknologien kan tilpasses hver enkelt kundes behov, og selskapet tilbyr også vedlikehold og reservedeler til disse avanserte systemene. Forskningen bak disse produktene har vært muliggjort blant annet gjennom støtte og lån fra Innovasjon Norge.

Optimarin kan stå foran et internasjonalt gjennombrudd

Teknologien har Optimarin jobbet med siden slutten av 1990-tallet, men det er først nå de står overfor et virkelig internasjonalt gjennombrudd. Utfordringene med forurensing fra ballastvann har selvfølgelig vært kjent i skipsbransjen lenge, men det er først i de seneste årene at problemene har blitt tatt tak i. Som med det meste annet som krever internasjonalt samarbeid, så har det tatt lang tid å få på plass internasjonale avtaler og lovregulering. Med de nye standardene som gjelder for bransjen vil det imidlertid bli mye lettere å utvikle god renseteknologi.